َ ششم دبستان - سوالات چهار گزینه ای علوم ششم دبستان تیز هوشان
مطالب به روز برای آموزگاران پایه ششم
تاریخ : پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲
نویسنده : ابراهیمی
دانلود سوالات چهارگیزینی علوم تجربی تیزهوشان فصل1 1

دانلود پاسخنامه تشریحی علوم تجربی تیزهوشان فصل1 1

 

 

دبستان شاهد انزلی


موضوعات مرتبط: پایه ششم دبستان
آخرین مطالب